Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website DE Visagieschoolarabic - Privacy statement

Privacy statement

Privacy verklaring van DE Visagieschool Arabic B.V.  (Den Haag, Amsterdam, Nijmegen en Breda):

Inleiding:

In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt hoe DE Visagieschool Arabic B.V. persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. DE Visagieschool Arabic is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. DE Visagieschool Arabic B.V.  draagt zorg voor een correcte privacy bescherming voor haar klanten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens worden zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. DE Visagieschool Arabic B.V. voldoet aan de toepassing zijnde privacy wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt DE Visagieschool Arabic BV. ?:

Wanneer u de website van DE Visagieschool Arabic B.V. bezoekt, is dit anoniem. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v. cookies. Echter indien u via de website van DE Visagieschool Arabic B.V. contact aanvraagt, geeft u wel bepaalde persoonsgegevens op. Deze worden enkel gebruikt om u informatie te vertrekken over de diensten en/of producten van DE Visagieschool Arabic B.V. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens worden door DE Visagieschool Arabic B.V.  verzameld in de uitoefening van onze services, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor, onze nieuwsbrief, zich inschrijft voor een opleiding, informatie aanvraagt over een opleiding, masterclass en/of workshop of ons op andere wijze contacteert. De verzamelde persoonsgegevens bevatten onder meer uw contact gegevens, inschrijvingen en facturen.

Op welke wijze gebruikt DE Visagieschool Arabic B.V. persoonsgegevens?:

DE Visagieschool Arabic gebruikt de bezoekgegevens en de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en om onze diensten te verbeteren en toe te snijden op onze klanten en bezoekers. DE Visagieschool Arabic B.V. kan u informeren over nieuwe producten en diensten evenals producten van zorgvuldig geselecteerde derden. Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden ten einde u te informeren over speciale aanbieden en andere relevantie informatie.

Aan wie vertrekt DE Visagieschool Arabic B.V.  de persoonsgegevens?:

Algemene informatie kan worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden en adverteerders. Deze informatie is niet gekoppeld aan identificeerbare informatie. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij:

–          U DE Visagieschool Arabic B.V.  hiervoor toestemming hebt gegeven

–          DE Visagieschool Arabic B.V. hiertoe is verplicht op grond van de wet

–          DE Visagieschool Arabic B.V. overeenkomsten heeft gesloten met derden partijen die DE Visagieschool Arabic B.V.  assisteren bij de uitoefeningen van haar beroepsactiviteiten.

 

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                              Financiële administratie

Gegevens:                              Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag:                              Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Beheer van bestellingen, Afhandelen klachten, Facturatie

Gegevens:                              NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                      maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                              NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                              Uitvoering va de overeenkomst

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              CRM, Sollicitatie

Gegevens:                              Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                  Commercieel belang

Bewaartermijn:                      maximaal 5 jaar

 

Marketing

Doeleinde:                              Direct marketing, Affiliatie marketing, Nieuwsbrief, Retargeting, Behavioural targeting, Loyaliteitsprogramma

Gegevens:                              Naam, E-mailadres

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken                               Commercieel belang

Bewaartermijn:                      maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Social media marketing

Gegevens:                              Naam, E-mailadres, Social media accountnaam

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken                               commercieel belang

Bewaartermijn:                      maximaal 5 jaar

Website

Doeleinde:                              Plaatsen van berichten of reviews, Website analytics, A/B testing, Website analytics

Gegevens:                              Locatie

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken                               Commercieel belang

Bewaartermijn:                      maximaal 5 jaar

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?:

DE Visagieschool Arabic B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in strijd met de wet worden verwerkt of bij onbevoegden terecht komen.

Verwijzingen naar andere websites:

De website van DE Visagieschool Arabic B.V.  kan verwijzingen naar websites van andere bedrijven bevatten. DE Visagieschool Arabic B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. DE Visagieschool Arabic B.V. raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van DE Visagieschool Arabic B.V.  kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. DE Visagieschool Arabic B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Rechten van klanten en geregistreerde bezoekers:

Klanten en geregistreerde bezoekers kunnen DE Visagieschool Arabic B.V. verzoeken om informatie over op welke wijze hun persoonsgegevens worden gebruikt.  DE Visagieschool Arabic B.V.  zal de informatie binnen twee weken na ontvangst van het verzoek verstrekken. Klanten en geregistreerde bezoekers kunnen DE Visagieschool Arabic B.V.  verzoeken om de op hun betrekking hebbende persoonsgegevens te verwijderen en/of aan te passen.

Wijzigingen van het privacy beleid statement:

DE Visagieschool Arabic B.V. behoudt zich het recht om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Contact:

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid kunt u zich richten tot de eigenaresse van DE Visagieschool Arabic B.V., Jolijn de Jong (info@devisagieschool.nl).

DIRECT
INSCHRIJVEN